Členství v #ODBORYHYUNDAI

Přihlášky lze vyplnit  a podepsat online skrze program PDF reader. Pak jen stačí uložit do přístroje ( mobil, PC, tablet ) a poslat jako přílohu na odborový email odboryhmmc@email.cz, případně rovnou nahrát do kontaktního formuláře ZDE. Nebo vytištěnou a vypsanou ji můžete vhodit do sběrného boxu na personální vrátnici, osobně předat některému z důvěrníků či členů výboru atd..

STANDARDNÍ ČLENSTVÍ

Je nejčastější a nejjednodušší formou členství v odborových organizacích v ČR. Po podepsání zadní stránky přihlášky ( srážky ze mzdy ) se vám každý měsíc strhává 1% z čisté mzdy. Obrovskou výhodu oproti tajnému členství vidíme v tom, že zaměstnavatel má přehled o tom, kolika lidem jsou příspěvky sráženy ze mzdy, a tak k nám chová alespoň nějakou formu respektu. Čím větší to číslo členské základny je, tím menší radost z toho Společnost má.. 🙂 Samozřejmě tomu odpovídá i váha slova s jakou odborová organizace vyjednává, například o kolektivní smlouvě apod..

TAJNÉ ČLENSTVÍ

Je určeno pouze pro agenturní zaměstnance, zaměstnance v insolvenci, vedoucí pracovníky v TT a zaměstnance v MT. Platba měsíčního příspěvku probíhá z vlastního bankovního účtu, mzdová účtárna a potažmo vedení Společnosti tedy nemá přehled o tom, zda v odborech jste či nikoliv! Všechna data jsou přísně důvěrná a nikde se dál nešíří!!! Trvalý příkaz si zřiďte na náš bankovní účet číslo: 1015257188/5500 ( IBAN: CZ6655000000001015257188 ) vedený u Reiffeisen banky. Zde zasílejte zálohový příspěvek ve výši 300Kč měsíčně. Nezapomeňte jako variabilní symbol uvést číslo své ID karty a vyplnit kolonku odesílatele!!!